STATINIŲ KOMPLEKSINIS PROJEKTAVIMAS. TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS.

LT | ENG | RUS
sertifikatai ir licencijos | atlikti projektai | personalas | partneriai | kontaktai
sertifikatai ir licencijos | atlikti projektai | personalas | kontaktai
projektai | vakansijos | kontaktai
rekvizitai | personalas | kaip mus rasti
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ATLIKTI PROJEKTAI

 

UAB "TECOS" projektai atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus projektavimo ir montavimo srityse.

 

 

 

Energetika


Užsakovas: Valstybinė įmonė Ignalinos Atominė Elektrinė, Lietuva

 • 2005 metai. Vandens kritimo lygio matavimas besisukančiuose tinkluose IAE kranto siurblinės past. 120/2. Darbo projektas

 • 2005 metai. IAE energijos bloko Nr.2 lydinčiųjų poveikių į Papildomos Avarinės Apsaugos signalą schemos pakeitimas. Darbo projektas.

 • 2005 metai. IAE 1-ojo energijos bloko aparatų siurblių įjungimo algoritmo pakeitimas. Darbo projektas.

 • 2006 metai. Dujų pavidalo azoto tiekimo į IAE 2-ojo energijos bloko ALS vamzdynų rekonstravimas. Darbo projektas.

 • 2006 metai. Būtinos įrangos ir prietaisų maitinimo įjungimas, esant visiškam IAE savųjų reikmių srovės nutraukimui. Darbo projektas.

 • 2007 metai. IAE past. 130/1 patalpų pertvarkymas cementuotų radioaktyviųjų atliekų talpų saugojimo gaminimui. Techninis, darbo projektai.

 • 2007 metai. Nenumatytų avarijų valdymas. Dviejų zonų kuro kontrolės šilumos keitiklių montavimas reaktoriaus aktyviojoje zonoje. Darbo projektas.

 • 2007 metai. Aikštelės paruošimas IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo gamyklos statybai. Techninis, darbo projektai.

 • 2008 metai. VĮ IAE techninės dokumentacijos archyvo patalpų rekonstrukcija. Techninis, darbo projektai.

 • 2016 metai. Personalo patekimo į 130/2 pastatą po 129 pastato nugriovimo variantų analizės ir techninio projekto pagal racionaliausią variantą parengimo paslaugos.

 • 2016 metai. VĮ Ignalinos atominės elektrinės informacijos centro įrengimo variantų analizės paslaugos.

Užsakovas: AS Narva Elektrijaamad, Estija

 • 2005 metai. Baltijos elektrinės kranto siurblinės Nr.2 rekonstrukcija. Techninis projektas.

 • 2006 metai. Baltijos elektrinės gaisro gesinimo siurblinės stoties transformatorių rekonstrukcija. Techninis projektas.

 • 2006 metai. Baltijos elektrinės 2-ojo pakilimo ūkinio – gaisrinio vandens siurblinės stoties rekonstrukcija. Techninis projektas.

 • 2008 metai. Tinklo vandens magistralinių vamzdynų rekonstrukcija Narvos miesto Baltijos elektrinėje. Parengiamasis ir Darbo projektai.

Užsakovas: NUKEM Technologies GmbH, Vokietija

Darbai pagal projektus:

В-1 LPBKS – Laikinoji Panaudoto Branduolinio Kuro Saugykla.

В-2/3/4 - IAE Kietųjų Radioaktyviųjų Atliekų Tvarkymo ir Saugojimo Kompleksas (KRATSK).

В-9.2 - IAE B1 Bloko (dujinis kontūras) įrangos išmontavimo ir deaktyvacijos projekto parengimas.

 • 2007 metai. Projektas В-1. Vaizdo kameros strypo montavimas apšvitintų kuro rinklių apžiūrėjimui IAE saugojimo baseinuose. Inžinierine ir projektinė dokumentacija.

 • 2007 metai. Projektas В-1. Pažeistų kuro rinklių inspekcija IAE saugojimo baseinuose.

 • 2008-2009 metai. Projektas В-1. Kuro pluoštų tvarkymo sistema. IAE pažeisto branduolinio kuro tvarkymo įrangos ir technologinio proceso sukūrimas. Inžinierine ir projektinė dokumentacija.

 • 2009-2010 metai. Projektas В-9.2. Konstrukcijos ir architektūrinis dalys. Strategijos parengimas. Techninis ir darbo projektai. Žinių perdavimas.

 • 2010-2015 metai. Projektas В-1. Kuro pluoštų tvarkymo sistema. Perkrovimo mašina. Projektavimas. Esamos įrangos perkėlimas. Mechaninės ir elektros įrangos montavimas, dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose.

 • 2011 metai. Projektas В-4. 10t ir 20t tiltinių kranų montavimas. Projektavimas. Mechaninis montavimas.

 • 2011-2017 metai. Projektas В-1. Transporterio M2 lazerio pozicionavimo sistemos montavimas blokuose. Sistemos dalių projektavimas, montavimas, elektros įrangos montavimas, paleidimo derinimo darbuose dalyvavimas. Garantinis periodas.

 • 2011-2015 metai. Projektai В-1/3,4. Technologinės įrangos montavimo brėžinių ruošimas ir autorinė priežiūra. Atlikta virš 230 projektų.

 • 2012-2017 metai. Projektas В-1. Radiacinio monitoringo sistema. Mechaninės ir elektros įrangos montavimas, dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose. Garantinis periodas.

 • 2012-2013 metai. Projektai В-3,4. Generalinio projektuotojo funkcijų vykdymas.

 • 2013-2015 metai. Projektas В-1. Sekcijinių geležinkelio vartų „Hermann“ pakeitimas į dvivėrius vartus „Sommer“. Projektavimas, montavimas, elektros įrangos montavimas, dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose. Garantinis periodas.

 • 2013-2017 metai. Projektas В-1. Panaudoto branduolinio kuro inspekcijos karštoji kamera. Technologinės įrangos montavimas (mechanikos ir elektros), dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose. Garantinis periodas.

 • 2014-2017 metai. Projektas В-4. 10t ir 20t tiltinių kranų montavimas. Elektros įrangos montavimas, dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose. Garantinis periodas.

 • 2014-2017 metai. Projektas B-1. Metano tiekimo sistema. Mechaninės ir elektros įrangos montavimas, dalyvavimas paleidimo derinimo darbuose. Garantinis periodas.

 • 2017-2019 metai. Projektas B-1. Pažeisto ir sunkiai pažeisto branduolinio kuro tvarkymo įrangos projektavimas, gaminimas ir tiekimas. Testavimas. Žinių perdavimas. Užsakovo personalo apmokymas.

Užsakovas: UAB МЕRКО Statyba, Lietuva

 • 2011 metai. Techninio - fekalinio vandens kanalizacijos lauko tinklų projektams В-1/3,4 projektavimas.

Užsakovas: VT Nuclear Service Ltd. Įsipareigojimai perime Babcock Nuclear Ltd., Didžioji Britanija

 • 2009-2012 metai. Projektas В-9.2. IAE 1-mo bloko dujinio kontūro technologinės įrangos projektinės dokumentacijos rengimas eksploatacijos nutraukimui ir išmontavimui.

Užsakovas: Lietuvos Energetikos Institutas (LEI), Lietuva

 • 2011 metai. Projektas В-9.2. IAE 1-mo bloko dujinio kontūro technologinės įrangos projektinės dokumentacijos rengimas eksploatacijos nutraukimui ir išmontavimui.

Užsakovas: Gesellschaft für Nuklear Service mbH, Vokietija dalyvauja Lietuvos Energetikos Institutas (LEI), Lietuva.

 • 2010-2017 metai. Projektas B-1. Konteinerio CONSTOR М2 amortizatorių (šok-absorberių) keitimas blokuose. Tipas 1, 2, 3. Projektavimas, išmontavimas, montavimas. Garantinis periodas.

 • 2013 metai. Projektas B-1. Grindų išlyginimo PBK baseinuose IAE blokuose koncepcijos sukūrimas.

 • 2014-2015 metai. Projektas B-1. Grindų išlyginimas PBK baseinuose IAE blokuose. Projektavimas, Spec. kompaundų ChockFast ir BELZONA pylimas. Mechaninis montavimas.

 • 2015-2017 metai. Projektas B-1. Konteinerių CONSTOR М2 tvarkymo sistema blokuose. Įrangos išdėstymas ir montavimas. Garantinis periodas.

Užsakovas: UAB Ekobana, Lietuva

 • 2005 metai. Avarinių dyzel-generatorių Nr.7–12 IAE darbo parametrų registravimas. Darbo projektas.

Užsakovas: AB Pramprojektas, Lietuva

 • 2006 metai. IAE panaudoto branduolinio kuro saugyklos B1 6kV skirstomosios transformatorinės pastotės relinė apsauga ir automatika. Techninis projektas.

Užsakovas: UAB ETB, Lietuva

 • 2006 metai. IAE 2-ojo bloko Antrosios Sistemos Stabdymo servopavarų montavimas. Konstruktorinė dokumentacija.

Užsakovas: OU Altranet, Estija

 • 2008 metai. Šilumos magistralės Nr.1 nejudančių atramų avarinis-atstatomasis remontas, Narvos miestas. Techninis projektas.

Užsakovas: UAB VILSTATA, Lietuva

 • 2009 metai. Ignalinos AE 31A pastato 1-ojo aukšto rekonstravimas ir statyba. Techninis, darbo projektai.

 • 2009 metai. Žemes darbų atlikimas pagal Projekto B10 (Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai). Techninis, darbo projektai.

Užsakovas: UAB DŪMTRAUKIS, Lietuva

 • 2009 metai. Pramoninės šildymo katilinės dūmtraukio plytų kaminas (Н=100m) su dujotakių kanalais, kapitalinis remontas. Techninis Darbo projektas.

Užsakovas: UAB ЕТС, Lietuva

 • 2009 metai. Dūmtraukio plytų kamino (Н=45m) rekonstravimas. Techninis, darbo projektai.

 • 2009 metai. Dūmtraukio metalinio kamino (Н=35m) ant savo pamatų pramoninės šildymo katilinės rekonstravimas. Techninis, darbo projektai.

 • 2009 metai. Pramoninės šildymo katilinės šildymo sistemos rekonstravimas. Techninis, darbo projektai.

Užsakovas:UAB FIMA, Lietuva

 • 2009 metai. Kabelių estakada prie IAE projekto B10 (Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai) pastato. Techninis, darbo projektai

Pramonė


Užsakovas:OU Altranet, Estija

 • 2008 metai. VKG Oil AS gamyklos (Estija, Kohla-Jarve) skalūno perdirbimo cecho GGS-5 talpų pagrindinių metalo konstrukcijų užbaigimas. Konstruktorinė dokumentacija.

 • 2008 metai. VKG Oil AS gamyklos (Estija, Kohla-Jarve) skalūno perdirbimo cecho 1000 tonų dujų generatoriaus metalo konstrukcijos. Konstruktorinė dokumentacija.

Užsakovas:UAB ESPro, Lietuva

 • 2007 metai. Visagino m. ESPro gelžbetonio gaminių gamyklos cecho stogo remontas. Darbų vykdymo projektas.

Civilinė statyba


Užsakovas: VĮ Visagino statybininkai, Lietuva

 • 2005 metai. Projektas B2 (KRATSK). Miško atstatymas ir sodinimas IAE grunto suvertimo ruože (26,5ha). Techninis, darbo projektai.

Užsakovas: TUB Trevis ir KO, Lietuva

 • 2005 metai. Lengvųjų automobilių plovykla Visagino mieste. Techninis, darbo projektai.

Užsakovas: Visagino savivaldybė, Lietuva

 • 2006 metai. Naujų įrengimų perplanavimas ir montavimas Visagino m. “Sedulinos” mokyklos patalpose. Techninis, darbo projektai.

 • 2008 metai. Visagino m. „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštelių rekonstravimas. Techninis projektas.

 • 2008 metai. Visagino m. Vaikų kūrybos namų inžinerinių sistemų rekonstravimas. Techninis, darbo projektai.

Užsakovas: Šv. Panteleimono cerkvė, Lietuva

 • 2009 metai. Visagino miesto Šv. Panteleimono cerkvės varpinės perdangų ir laiptų konstrukcijos. Darbo projektas.

Užsakovas: UAB „Palink”, Lietuva

 • 2011-2012 metai. Supermarketo „IKI“ Visagino m. rekonstrukcija. Techninio projekto dalys: bendra, architektūrinė, sklypo sutvarkymo, konstrukcijų, gaisrinės saugos, vidaus ir lauko inžineriniai tinklai. Ekspertizė. Autorinė priežiūra.

Užsakovas: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuva

 • 2011-2012 metai. VPK Visagino policijos komisariato automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo techninis projektas.

 


apie kompaniją | kaip mus rasti | e-paštas | ©2008 UAB "TECOS"| Paskutinio atnaujinimo data 2018-07-30